Kursplan Nahne

Zeit / WochentagMontagDienstagMittwochDonnerstagFreitagSamstagSonntag
09:00
-
10:00
Reha - Wirbelsäule
09:30
-
10:15
E | A
Reha - Wirbelsäule
09:15
-
10:00
E | A
Lift
09:30
-
10:30
E
Pilates
09:30
-
10:30
E | A
Fatburner
09:30
-
10:30
E
Step 2
09:30
-
10:30
E | F
Reha - Wirbelsäule
09:30
-
10:15
E | A
10:00
-
11:00
Reha - Wirbelsäule
10:30
-
11:15
E | A
Zumba
10:30
-
11:30
E
Pilates
10:30
-
11:30
E | A
Stretch kompakt
10:15
-
10:45
E
Lift
10:45
-
11:45
E
11:00
-
12:00
12:00
-
13:00
TRX
12:00
-
12:45
E | A
13:00
-
14:00
Boxzirkel
13:00
-
14:00
E | A
Zumba
13:00
-
14:00
E
14:00
-
15:00
15:00
-
16:00
16:00
-
17:00
Reha - Wirbelsäule
16:30
-
17:15
E | A
Reha - Wirbelsäule
16:30
-
17:15
E | A
Fatburner
16:30
-
17:30
E
17:00
-
18:00
Bodystyling
17:30
-
18:30
 
Biking-Starter
17:30
-
18:00
*
Biking
17:30
-
18:30
A
Reha - Wirbelsäule
17:30
-
18:15
A
Bodystyling
17:30
-
18:30
 
TRX
17:30
-
18:15
A
Lift
17:30
-
18:30
 
Boxzirkel
17:30
-
18:30
A
Lift
17:30
-
18:30
E
18:00
-
19:00
Biking
18:00
-
19:00
A
Zumba
18:30
-
19:30
 
Step 1
18:30
-
19:30
 
Reha - Wirbelsäule
18:30
-
19:15
A
TRX
18:30
-
19:15
A
Power Yoga
18:30
-
19:30
A | F
Step 2
18:30
-
19:30
F
Biking
18:30
-
19:30
A
Reha - Wirbelsäule
18:00
-
18:45
E | A
19:00
-
20:00
Biking
19:15
-
20:15
A
Lift
19:30
-
20:30
 
Boxzirkel
19:30
-
20:30
A
Yoga-Starter und Refresher
19:30
-
20:30
A | K
Reha - Wirbelsäule
19:30
-
20:15
A
Biking
19:00
-
20:00
E | A
20:00
-
21:00
Freeletics
20:00
-
20:45
E | A

|A| Kurs mit Anmeldung
|F| Kurse für Fortgeschrittene
|K| geschlossener Kurs

|E| An diesem Kurs können auch Eco-Mitglieder teilnehmen
|*| Schnupperkurs, jeden 1. Montag im Monat
|S| Sommerpause 01.06.-14.09.

ONLINE-BUCHUNG